Gemeentebrief Rianne Steenbeek Gemeentebrief Rianne Steenbeek

Gemeentebrief juni 2019.

De eerste avond van het Groothuisbezoek ligt achter ons. Een avond ‘oog in oog’ in een workshop met muziek, schilderingen, bloemen en/of met elkaar in gesprek. Het was mogelijk om voorafgaand aan de avond deel te nemen aan de wereldmaaltijd. Daar werd dankbaar gebruik van gemaakt. Na een gezamenlijke opening in de kerk kon ieder zijn eigen keuze maken t.a.v. een workshop. Na afloop kwamen we samen om nog kort iets met elkaar te delen. Tijdens de avond ben ik bij alle workshops even aangeschoven. De goede sfeer, die tijdens de maaltijd al te proeven was, zat er goed in.

Groothuisbezoek heeft een geschiedenis van een ontmoetings- gespreksbijeenkomst bij iemand thuis. Dat het dit keer op een andere manier gebeurde bracht diverse reacties teweeg. Enkelen gaven aan het jammer te vinden dat het niet bij iemand thuis plaatsvond, anderen gaven te kennen het bijzonder leuk te vinden dat het eens helemaal anders was. Waardering oogstte het gegeven dat er iets te kiezen viel, na afloop werd aangegeven dat het een mooie avond was en dat het goed was met elkaar. De inzet van verschillende vrijwilligers heeft hier mede voor gezorgd. Naar we hopen zal de middag ook zo verlopen.

De inzet van vrijwilligers blijft niet beperkt tot deze avond. Met niet aflatende trouw zetten mensen zich in. Zo konden we dat ook ervaren met de Paascyclus. Bij de vespers en vieringen is de inzet groot, dit draagt eraan bij dat we kunnen terugzien op een bijzondere Stille Week. Met de Stille Week en Pasen nog vers in het geheugen werd het 4 en 5 mei. Met de herdenking van de slachtoffers van de 2e wereldoorlog wordt ook gedacht aan het lijden en de vele wonden die geslagen zijn. Zonder erkenning van de wonden kunnen we geen Bevrijdingsdag vieren. Gedachten die aan de hand van het boek ‘Raak de wonden aan’ van Tomas Halik bij mij tot een diepere bewustwording kwamen. De discipel Thomas wil eerst de wonden zien en voelen, voordat hij Pasen kan vieren. In zijn hartstochtelijk verlangen naar bevrijding lijkt Thomas zich bewust dat er zonder erkenning van de wonden geen Pasen gevierd kan worden. Zonder erkenning van het lijden en de slachtoffers van de 2e Wereldoorlog heeft ook Bevrijdingsdag geen inhoud. Daar waar er ruimte en erkenning is voor het lijden krijgt het leven vieren betekenis.

Na het terugblikken, blik ik even vooruit. De zomer komt er bijna aan. Voor velen een tijd om de zinnen te verzetten. Even eropuit. In de kerk staan activiteiten op een laag pitje. Ik hoop dat we allemaal mogen genieten van een goede zomer en verfrist aan een nieuw seizoen mogen beginnen!

Groeten, Rianne Steenbeek

terug