Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

Voor de meeste mensen is de vakantie weer voorbij en is men weer volledig opgenomen in het dagelijkse ritme . Ik hoop dat U heeft genoten in Uw vakantie van Gods wonderbaarlijke schepping. Ondanks de vervuiling en veranderingen van het klimaat is er nog heel veel moois te zien. De diakenen zijn ook bijna allemaal weer terug om er weer een mooi jaar van te maken. Allereerst een terugblik op de dingen die geweest zijn. Er zijn ongeveer 20 goed gevulde vakantietassen uitgedeeld aan het begin van de schoolvakantie en die zijn met open armen ontvangen. Ikzelf trof een gezin waar ik 2 tassen mocht afgeven en wat waren de kinderen blij, de moeder begon te huilen en vond dat de kerk in Souburg wel heel veel leuke dingen deed voor mensen die maar een klein inkomen hebben. Dit geeft voldoening in ons werk.

Ook de opbrengst van de collectie tijdens het Heilig Avondmaal van 23 en 27 juni werd in dank ontvangen door de Fam.Steenaert in Roemenië. Zij kunnen hier weer veel mee doen.

De inloopmiddagen worden nog steeds goed bezocht. Dus een reden om het 3- jarig bestaan ervan te vieren op 1 oktober met een gratis pannenkoekenlunch. U moet zich hiervoor wel opgeven. Inschrijfformulieren zijn vanaf de inloopmiddag op 3 september verkrijgbaar in de kerk en bij de Buurtzorg in de Kanaalstraat. Schrijf tijdig in want er zijn maar 50 plaatsen te verdelen. U bent van harte welkom.

Inmiddels is de zangmiddag in samenwerking met de PCOB op 7 augustus weer achter de rug. Er waren ongeveer 80 mensen aanwezig die uit volle borst meezongen met de liederen onder begeleiding van Janny Lous. Over het muzikaal intermezzo zijn de meningen niet zo positief. Maar ik denk dat iedereen wel een gezellige middag heeft gehad.

Met de startdienst op 1 september wordt het lang verwachtte voedselkastje aan het hek in de Ritthemsestraat in gebruik genomen. Men kan producten in het kastje zetten die thuis niet gebruikt worden. Men kan er ook iets uithalen. Let wel op de datum en ook geen onverpakte dingen erin zetten zoals bijvoorbeeld een pannetje soep. Dit is aan bederf onderhevig. Er komen instructies te hangen in het kastje.

Verder wil ik U wijzen op de Busreis op 18 september samen met de PCOB. Zie hiervoor elders in dit blad.

Op 15 september is er weer een Heilig Avondmaal waarvoor U van harte wordt uitgenodigd. Het collectedoel maken wij bekend via de beamer. Ook zal er weer een Avondmaal dienst worden gehouden op donderdag 19 september in de Zoute Viever. De aanvang van de viering in de Zoute Viever is 15.30 uur. Voor de dienst willen wij vanaf 14.30 uur gezamenlijk koffiedrinken. Belangstellenden en omwonenden van de Zoute viever zijn ook van harte welkom.

Namens de Diaconie

Annelies Bloks


 


College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
E-mail:
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 
terug