Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

Beste gemeenteleden,

Wat gaat de tijd toch snel; zo waren we nog druk met het coronaproof bezorgen van kerstpakketten en zo ben je een stukje aan het schrijven voor BrugKontakt van februari.
Halverwege deze maand begint de 40 dagentijd alweer en gaan we op weg naar Pasen. Een tijd waarin we mogen beseffen dat hoe donker en koud de winter ook lijkt (op het moment van schrijven ligt er zowaar sneeuw), er komt altijd weer een lente. Hoe moeilijk en uitzichtloos onze situatie soms ook lijkt, Jezus is altijd bij ons met de belofte van een nieuwe dag en een nieuw leven. Momenteel liggen al onze activiteiten nog steeds stil, wat niet betekent dat wij stilzitten. We zijn bezig om de paaskaartenactie voor te bereiden, Hier leest u er meer over. Verder gaat de zoektocht nog door naar mensen die willen helpen bij Schuldhulpmaatje Walcheren, hetzij als maatje, hetzij als bestuurslid. Tot nu toe hebben zich 8 maatjes gemeld die zou gauw als mogelijk met de opleiding gaan beginnen, zodat ze mensen met schulden kunnen gaan helpen.
Verder is het noodfonds natuurlijk ook altijd paraat om mensen te helpen die dit nodig hebben. We hopen van harte dat we in de loop van het jaar u weer kunnen ontmoeten bij onze activiteiten.

Namens de diaconie,
Robert Jentink


College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
E-mail: diaconie@pgos.nl
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 
terug