Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

In deze voor velen moeilijke tijd in verband met de vele beperkingen door het coronavirus hier een bericht van de diaconie. Ook wij worden beperkt in de mogelijkheden om iets van samenkomsten voor u te organiseren. De handwerkgroep is 1 keer bij elkaar geweest, maar helaas moesten we dit weer stoppen. Het zal waarschijnlijk lastig zijn om dit soort activiteiten dit jaar nog te organiseren. Ook het organiseren van de Inloopmiddag is erg lastig, want gepaste afstand is van groot belang en het garanderen van deze afstand is moeilijk.

Op zondag 8 november is er een oogstdienst, waarbij wij weer voedsel willen inzamelen voor de voedselbank. Omdat we op het moment van schrijven weer teruggaan naar 30 mensen per kerkdienst en het niet de verwachting is dat dit vóór 8 november weer meer mensen zullen worden, hebben wij het volgende bedacht om toch iedereen de mogelijkheid te geven voedsel te doneren. Op zaterdag 7 november kunt u tussen 9.00-13.00 uur uw producten brengen in de ontmoetingsruimte waar wij dan aanwezig zijn om uw spullen te ontvangen. De voedselbank heeft aangegeven dat ze heel graag de volgende producten willen ontvangen:

· rijst

· macaroni

· spaghetti

· saus voor macaroni/spaghetti

· thee

Andere houdbare producten zijn natuurlijk ook welkom. Misschien heeft u ook nog iets in de voorraadkast staan wat u ook kwijt wilt. Dat kunt u ook aan ons geven om in het voedselkastje te zetten. U mag het er ook zelf iets in zetten en er eventueel iets anders uit halen.

Wat betreft de kerstpakkettenactie kunnen wij u melden dat die in ieder geval doorgaat, wel in een aangepaste vorm. De minima mogen zeer zeker niet de dupe worden van het coronavirus, is onze mening.

Elders in deze website kunt u lezen dat SchuldHulpMaatje Walcheren al goed vorm begint te krijgen en we druk op zoek zijn naar mensen die hierbij willen helpen.

Namens de diaconie, Annelies Bloks


College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
E-mail: diaconie@pgos.nl
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 
terug