Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws


Vanuit de Diaconie is er deze maand niet veel te melden. Dat wil niet zeggen dat de diakenen niets doen. Zij zijn eigenlijk altijd bezig om te kijken of zij als Diaconie nog meer kunnen betekenen voor U. Er wordt ook nagedacht over de Busreis in het voorjaar.

Inloopmiddag dinsdag 5 februari 2019

Door omstandigheden zijn de inloopmiddagen van december en januari helaas niet doorgegaan. We hopen dan ook van harte U op 5 februari weer te zien tussen 14.30 en 16.30 uur in de Ark.

Samen maken we er weer een gezellige middag van onder het genot van koffie of thee. Ondertussen kunnen alle nieuwtjes weer uitgewisseld worden. Misschien heeft U zin om een potje te sjoelen, dan kan dat ook.

Een kleine tip, noteer alvast in Uw agenda of op de kalender op elke eerste dinsdag van de maand Inloopmiddag. Neem gerust iemand mee naar deze middag.
 

ZEEUWSE VAKANTIEWEEK

Ook in 2019 is er weer een Zeeuwse Vakantieweek in het Roosevelthuis in Doorn voor mensen met een lichamelijke beperking.

De eigen bijdrage hiervoor is 600 euro per persoon. Onder bepaalde voorwaarden is het mogelijk hiervoor een bijdrage te krijgen.

Datum: 6 tot en met 13 april 2019. Vervoer per bus is inclusief. Partners zijn ook welkom.

Wij bevelen deze week graag bij u aan. Wilt meer informatie dan kunt u hiervoor contact opnemen met Johanneke Baljeu telefoon: 0118-470499 of mail:
 


College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
E-mail:
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 

terug