Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

 

We zitten inmiddels alweer volop in de herfsttijd met het onvoorspelbare weer en veel regen. Voor een heleboel mensen een eenzame tijd, omdat ze ertegen opzien het huis uit te gaan en dan de regelmatige gesprekjes tijdens het boodschappen doen missen. Gelukkig zijn er dan de inloopmiddagen van de diaconie. Dit zal, zoals het er nu naar uitziet, in 2020 uitgebreid worden met een vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Op 1 oktober werd het 3-jarig bestaan van de inloopmiddag gevierd met een inmiddels traditie geworden pannenkoekenlunch. Net als voorgaande jaren weer een groot succes. Vele bakkers hadden weer een flinke stapels pannenkoeken gebakken, zodat er voldoende was voor iedereen. Zo zaten dan ook de mensen aan de gezellig gedekte tafels heerlijk te eten totdat ze genoeg hadden. Johanneke las een mooi gedicht voor over de treinreis; het paste goed in het jaarthema. Hierna had Tini Goedhart een verhaal met een vrolijke noot. Na nog een toetje, bestaande uit een trosje druiven, kon men voldaan weer naar huis. Intussen had men weer stevig gebabbeld met elkaar. Het doel was dus weer bereikt. Geen eenzame lunch zonder aanspraak en men had weer heerlijk ouderwets pannenkoeken gegeten, want als je maar alleen bent, ga je niet gauw pannenkoeken bakken. De overgebleven pannenkoeken zijn naar een aantal gezinnen gebracht waar ze zeer welkom waren. Ook heeft Lenie Boogaard op de ochtend van de lunch pannenkoeken gebakken en deze gebracht bij mensen die niet in staat waren om naar de Ark te komen. Hiervoor hartelijk dank, Lenie.

Op de eerstvolgende inloopmiddag 5 november is Ellen van Boven aanwezig met haar zelfgemaakte kaarten en zeker als u op zoek bent naar een mooie kerstkaart mag u deze middag zeer zeker niet missen. Op de inloopmiddag op 3 december hebben we Corrie Wouters uitgenodigd, die dan mooie spullen verkoopt die in Hillcrest zijn gemaakt en waarvan de opbrengst bestemd is voor Hillcrest. Ook de eigengemaakte jam zal niet ontbreken.

 

Tijdens de oogstdienst op 10 november willen we weer voedsel inzamelen voor de Voedselbank Walcheren. Er is bij de Voedselbank dringend behoefte aan ontbijtkoek, macaroni, spaghetti, blikjes vis en pindakaas, maar uiteraard zijn alle producten welkom. We hopen dan ook weer veel kratten te vullen en op deze manier iets te kunnen betekenen voor mensen die maar een minimuminkomen hebben om van rond te komen.

Zo gaat de actie Kerstpakketten binnenkort ook weer van start. Net als vorig jaar is het in verband met de privacywet niet meer mogelijk om voor iemand een kerstpakket aan te vragen maar u kunt de mensen die ervoor in aanmerking komen er wel op wijzen dat ze een formulier in kunnen vullen. De formulieren zijn af te halen in de Kringloopwinkel in de Kanaalstraat of men kan het formulier gebruiken uit de Souburgsche Courant die half november verschijnt.

Namens de diaconie
Annelies Bloks


 


College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
E-mail:
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 
terug