Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

In deze dagen is het 75 jaar gelden dat wij bevrijd zijn , wat zou het mooi zijn dat we samen kunnen vieren dat we bevrijd zijn van het coronavirus over enige tijd. De coronacrisis houd ons behoorlijk in de greep. Geen activiteiten waardoor heel veel mensen eenzame dagen zullen hebben. Men is zo gewend om een kopje koffie met elkaar te drinken en even te babbelen over de laatste nieuwtjes. Voor velen is de eredienst op zondag een fijne ontmoeting om samen te dienst te beleven. Gelukkig kunnen velen van u de diensten online zien maar dat is niet voor iedereen mogelijk. Tijdens de onlinediensten zijn we gelukkig op een mooie manier met elkaar verbonden maar het contact met andere kerkgangers wordt wel gemist. De paasdagen werden dan ook dit jaar heel anders dan men ooit heeft beleefd.

De Diaconie heeft al eens aangeboden om u een helpende hand te bieden via de wekelijkse nieuwsbrief van de kerk maar daar is weinig respons op gekomen. We willen nogmaals een oproep doen dat er een mogelijk is dat wij u hulp aanbieden, dit uiteraard op gepaste afstand van U. U kunt zich aanmelden bij de landelijke organisatie niet alleen. Zij verwijzen de mensen door naar onze kerkgemeenschap. Dit kan via telefoonnummer 0800-1322 of via www.nietalleen.nl . Schroom niet want voor elke vraag is er een oplossing. Ook zouden wij het fijn vinden als er mensen zijn waarop we een beroep mogen doen om hulp aan te bieden. We denken dan aan mensen die niet tot de groep kwetsbare ouderen horen. Deze mensen kunnen zich aanmelden bij Annelies 0118-471757 of diaconie@pgos.nl. Uiteraard mag u zich ook melden bij Annelies voor eventuele hulpaanvraag.

Zodra het weer mag gaat de Diaconie kijken wanneer we de Busreis weer kunnen organiseren in het najaar. Dit uitje zal voor velen een lichtpuntje zijn om naar uit te kijken. Het zal ook weer fijn zijn als de Inloopmiddag/morgen weer op kan starten maar ik denk dat het nog wel enige tijd zal duren voordat dit op een veilige manier kan. De eerste keer zullen we dat vast wel feestelijk vieren met koffie en gebak. Ik kijk er al naar uit om U weer te ontmoeten.

In deze tijd waarin niet zo veel kan en mag gaat de Diaconie wel aan de slag om gezinnen te benaderen met een minimum inkomen om voor die kinderen weer een vakantietas te maken.

Dit was een korte samenvatting van de Diaconie in coronacrisistijd. We wensen u veel sterkte toe en hopen met u samen dat het snel weer overgaat want het eenzaamheidsvirus is ook een naar iets.

 

Namens de Diaconie Annelies Bloks
 


College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
E-mail: diaconie@pgos.nl
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 
terug