Diaconaal nieuws Diaconaal nieuws

Helaas zijn er nog geen activiteiten de komende tijd. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten en zodra er weer iets kan, hoort u van ons. Wel kijken we naar zaken die momenteel wel mogelijk zijn. Zo zijn we erover aan het nadenken om een zwerfvuilopruimactie te organiseren. Dit in het kader van de Groene kerk. We denken dat dit wel coronaproof te organiseren is, maar dat zijn we nog aan het bekijken. Zodra we daar meer duidelijkheid over hebben, laten we u dat weten.

Verder willen we uw aandacht vragen voor het voedselkastje. Per jaar verspillen we als Nederlanders 34 kg voedsel per persoon. Het voedselkastje is een initiatief om dat te verminderen. Heeft u in uw voorraadkast producten staan die u toch niet gebruikt of waarvan u echt overhebt, dan kunt u deze in het kastje zetten en zo voorkomen dat u ze weggooit omdat de houdbaarheidsdatum verstreken is. Iemand anders kan deze producten mogelijk goed gebruiken. Als u iets in het kastje zet, mag u ook gerust iets uit het kastje halen wat u lekker lijkt en wat u wel denkt te gebruiken voordat de houdbaarheid verstreken is. Hiermee voorkomen we voedselverspilling en bieden we tegelijk mensen die dat nodig hebben de mogelijkheid van het kastje gebruik te maken.
Het is duidelijk dat ons kastje goed gebruikt wordt; er wordt regelmatig wat in gezet, maar het is ook regelmatig leeg. Het voorziet dus duidelijk in een behoefte. Vandaar weer een keer deze oproep: heeft u voedsel of sanitaire producten die u overheeft, voorkom dat u ze weg moet gooien, zet ze in het ruilkastje bij de kerk. Zo maakt u iemand anders er ook nog blij mee.

Vriendelijke groeten namens de diaconie

Robert Jentink


College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Oost-Souburg,
Postbus 1140, 4388 ZJ Oost-Souburg 
E-mail: diaconie@pgos.nl
 
Bankrekeningnummers diaconie
NL19 RABO 0373 7386 76 ten name van
 “Diaconie Protestantse Gemeente Oost-Souburg ”.
NL14 RABO 0389 3464 54 ten name van
“Protestantse Gemeente te Oost-Souburg, inz. Noodfonds”.

 
terug