Gemeentebrief Rianne Steenbeek Gemeentebrief Rianne Steenbeek

Het zijn geen realistische beelden meer vandaag de dag. Scholen, kerken, sportkantines, cafés en restaurants, alles blijft leeg. Geen files op de wegen, vanwege de maatregelen van overheidswege om het coronavirus in te dammen. Een bizarre tijd en een angstige wereld.

Mensen die in afzondering, quarantaine verblijven. Quarantaine, daar zit het Franse woord quarante in, wat veertig betekent. In deze veertigdagentijd gebeurt het dat mensen min of meer gedwongen worden om elkaar fysiek uit de weg te gaan, in afzondering van elkaar te verblijven.

De ontwrichting van het dagelijkse leven doet iets met ons allemaal. Het kan ons verlammen. Bijzonder is het om te zien hoe mensen zoeken naar nieuwe ongebaande wegen. We worden uitgedaagd in onze creativiteit. Maar het is hoe dan ook een weg door de diepte heen. Loskomen van oude patronen is voor iedereen moeilijk. We staan voor behoorlijke uitdagingen.

In een tijd dat alle zekerheden ons uit handen worden geslagen kunnen we onze toevlucht zoeken bij de Ene, die ons hoe dan ook draagt door het donker van de tijd. Dat zoeken van onze toevlucht gaat met vallen en opstaan. De vertwijfeling slaat meer dan eens toe, net als bij het volk Israël, toen ze veertig jaar in de woestijn verbleven. Telkens opnieuw liet God zich zien: wanneer water hun dorst lest, of de vuurkolom de nacht verlicht, of de wolkkolom schaduw biedt tegen de zon overdag. Als we die verhalen lezen horen we de wanhoop, de moeite, de vertwijfeling en de vragen van mensen, en ook, dat waar mensen niet zien, de Ene zijn mensen wel hoort en ziet!

Op Paasmorgen sta ik op het rooster om voor te gaan. Hoe we de Paasmorgen zullen vieren, we kunnen er niet op vooruit kijken. Ik hoop dat we moed blijven putten uit de weg die Jezus gegaan is, een weg door de diepte heen. Een weg van vallen en telkens weer opstaan. Op onze weg van vallen en opstaan vinden we Hem aan onze zijde, Hij gaat met ons mee en zegt ‘Wees niet bang’.

Ik wens u een goede Pasen toe!,

Groeten,

Rianne Steenbeek

terug