Nieuwe pastor Nieuwe pastor

Nieuwe Pastor: mvr. Ank Muller

 Twee weken geleden op zondag 21 oktober is, tijdens het koffiedrinken na de kerkdienst, aangegeven dat er nog geen nieuws was over het aanstellen van een kerkelijk werker.

De verwachting was op dat moment dat de sollicitatiecommissie nog zeker tot het eind van het jaar tijd nodig had.

 

Echter, in de afgelopen twee weken zijn de gesprekken en contacten plots in een stroomversnelling gekomen die er toe hebben geleid dat de sollicitatiecommissie afgelopen week eensluidend een voordracht en advies aan de kerkenraad kon presenteren.
 

De kerkenraad heeft, na het aanhoren van deze voordracht en het uitgebrachte advies van de sollicitatiecommissie, ook eensluidend ingestemd om zonder enig punt van bezwaar mevr. Ank Muller uit Vlissingen voor te dragen als pastor van de Protestantse gemeente te Oost-Souburg.

Mevr. Muller heeft inmiddels ingestemd met het aanvaarden van deze benoeming.

 

Zij is geen onbekende binnen onze gemeente, zij is gastlid van onze gemeente en het laatste jaar is zij in enkele erediensten voorgegaan en heeft zij ook een aantal   rouwdiensten geleid.

De kerkenraad is verheugd u deze informatie te kunnen verstrekken.

 

De komende weken zullen gebruikt worden om een verdere invulling van de werkzaamheden af te stemmen met het pastoresteam, College van Kerkrentmeesters en Taakgroep Pastoraat.

Naar verwachting zullen haar werkzaamheden binnen onze gemeente per januari 2019 aanvangen.

terug