Laatste zondag kerkelijk jaar Laatste zondag kerkelijk jaar


Op de laatste zondag van het kerkelijk jaar (dat loopt van advent tot advent) gaat het in de kerk altijd over toekomst en toekomstverwachting. Persoonlijke ervaringen en grote wereldgebeurtenissen worden in het perspectief van het geloof gezet. Ons leven is niet zinloos, het is opgenomen in een groter verband. Al lijkt het soms dat ons leven en onze wereld overspoeld wordt door donkerte, het licht van Gods nieuwe wereld breekt telkens door. We geloven dat we met elkaar en met God verbonden zijn, ook al kunnen onze zienswijzen daarop verschillen.

Het is een goed gebruik en ritueel in onze en vele andere gemeentes om juist op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar stil te staan bij mensen die in het afgelopen jaar zijn overleden. In Christus weten we ons op een bijzondere manier verbonden met hen. We gedenken hen die in de periode november 2017 tot 1 november 2018 zijn overleden.Deze dienst van gedachtenis kent twee hoofdmomenten.

1) Om te beginnen is er een kort ritueel op de Algemene Begraafplaats te Oost-Souburg. We verzamelen bij de aula. Op de begraafplaats is er een korte samenkomst waarin een tekst of gedicht gelezen wordt. Namens onze gemeente wordt een bloem gelegd op de graven van de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. Ook is het mogelijk om als betrokkene zelf een bloem of iets anders op de graven van dierbaren te leggen die hier dit jaar of eerder hun laatste rustplaats vonden. Eveneens staan we een moment stil bij hen die werden gecremeerd of elders werden begraven. Het is de bedoeling dat we om 9.15 uur kunnen beginnen. Wees dus iets voor tijd aanwezig.


2) Na afloop van de samenkomst op de begraafplaats is er een dienst in de Open Haven, die om 10.00 uur begint. In deze dienst zullen de namen van de overledenen worden genoemd en steken we een kaars voor hen aan. Deze kaars kan na afloop van de dienst door de familie meegenomen worden. Na de dienst is ieder van harte welkom in “de Ark”. Daar is koffie/thee en gelegenheid elkaar te ontmoeten.

terug