Omkeerdoeken Omkeerdoeken


Oog in oog met omkeerdoeken
Van 8 september tot en met 7 oktober zijn er in de Open Haven omkeerdoeken te zien van beeldend kunstenaar en voormalig docent beeldende vorming Hans van der Waal. Na een studie- en ontmoetingsreis in het Heilige Land in 2013 heeft hij zijn ervaringen van de ontmoetingen met Joden en Palestijnen verwerkt in een negental omkeerdoeken. Zoals hij zelf schrijft: ‘ik noem ze omkeerdoeken. Je kunt ze als het ware  ook op hun kop bekijken.

Het conflict wordt zo een dialoog, soms een discussie, soms kunnen mensen elkaar  daarin niet bereiken, soms verzandt het in onbegrip, maar soms zijn mensen ook met elkaar verbonden.’ We gaan op Oost-Souburg een dialoog aan met deze doeken. Wat roepen ze op? Wat kantelt er bij ons? Hoe gaan wij om met conflictsituaties in onze eigen context?

Er zijn verschillende activiteiten:
 
– Open Haven, zondag 23 september, 9.30 uur: dienst in het teken van de omkeerdoeken met bijdrage van Hans van der Waal. Voorganger: ds. Eeuwout Klootwijk. Tevens maaltijd van de Heer waarbij we oog in oog komen met elkaar.
 
– Open Haven, woensdag 26 september, 19.30 uur. Thema-avond: ‘Oog in oog met omkeerdoeken’. Sprekers: Hans en Beppie van der Waal. Leiding: Eeuwout Klootwijk, die een aanstelling heeft bij Kerk en Israël, Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, en daarbij nauw samenwerkt met  Kerk in Actie.
 
– Tijdens de hele periode is er op donderdag, vrijdag en zaterdag een openstelling van de Open Haven, van 13.30-16.30 uur, waarbij de omkeerdoeken te zien zijn. Dus van 13-15 september, 20-22 september, 27-29 september, 4-6 oktober. Er zijn toelichtingen op de schilderijen en er is telkens iemand aanwezig.

terug