Ambtsdragers 2018 Ambtsdragers 2018


De bevestigingsdienst zal dit jaar plaats vinden op zondag 9 september, een week na de startdienst. Toch bericht ik u nu al over deze dienst op het gevaar af dat het ik nog niet alle namen kan noemen.
Vorig jaar hebben we een aantal keren onze zorgen geuit over het, niet, vinden van ambtsdragers. Immers; zonder ambtsdragers geen kerkelijke gemeente. Ondanks alle enthousiaste, hard werkende vrijwilligers! Vorig jaar hielp dit, want de diaconie kon vorig jaar aan de slag met een aantal nieuwe mensen. De noodklok moeten we helaas weer luiden want de taakgroep pastoraat heeft dringend behoefte aan nieuwe ouderlingen.

Voor dit jaar missen we 2 ouderlingen, 1 diaken, een jeugdouderling en jeugddiaken en een aantal contactpersonen. Voor volgend jaar komen daar de functie van scriba en voorzitter bij en nog een aantal ouderlingen…….

We blijven dus een beroep doen op u; denk er eens aan een periode ambtsdrager te worden. Het is echt heel leuk en vooral dankbaar werk. En met de komst van nieuwe ambtsdragers kunnen zittende ambtsdrager met een gerust hart afscheid nemen. En tegen de werkenden of werkzoekenden onder ons wil ik meegeven dat een ambt met een uitleg van de werkzaamheden heel goed staat op een Curriculum Vitae. Dit geldt zeker voor mensen in de leeftijd tussen 20 en 30 jaar! Ook jullie kunnen ambtsdrager worden en zo iets van je talenten inzetten voor onze gemeente. Hoe meer ambtsdragers hoe minder tijd het kost!

Verheugd zijn we over de toezegging van Yvette Walraven om als ouderling het college van kerkrentmeester te gaan versterken op het gebied van de financiën. Ook Henriëtte de Zeeuw-Vader heeft toegezegd ouderling binnen het pastoraat te willen worden.
Als u bezwaar hebt tegen de bevestiging van Yvette en Henriëtte laat het mij weten vóór 1 september.
Maaike Walraven-van der Sloot, scriba

terug