Rommelmarkt succesvol Rommelmarkt succesvol

Rommelmarkt 8 September 2018
Vanaf 6:30 uur al volop in de weer zodat we om 8:45 uur de toekomstige klanten met snelle verkopen tevreden kunnen stellen. Ruim op tijd waren alle kramen en schragentafels en ander soort opstellingen gereed.  De verkopers nog even van wat Epo voorzien in de vorm van een bakje koffie met een koekje en toen…gingen de deuren en hekken open. Van de start af tot het einde (16:00 uur) zijn er veel mensen in en rondom de kerk in beweging geweest. Het samenspel tussen kopers en verkopers, is op verhalen afgaande, goed verlopen.  Het mooie resultaat van ontmoetingen en opbrengst (€ 5500,-) geeft een gevoel van: Het is een mooie dag geweest.  De weergoden waren ons alweer goedgezind.  Fijn is dan dat er vanuit onze kerk bezien, op zondag niet gewerkt mag worden, zodat al die medewerkers eindelijk eens een dag konden uitrusten.
Het een dag rust hebben was wel nodig want maandag en dinsdag waren het dagen waarin hard gewerkt moest worden. Opruimen is dan het kernwoord.  Opslaan in de garageboxen en…….. Niet te verkopen spullen naar de stortplaats brengen.  Er is veel verkocht, we hebben nog redelijk wat spullen opgeslagen.  Gekregen spullen naar de stortplaats brengen is een vervelend werk, maar we ontkomen er niet aan omdat alles bewaren niet kan. Onze opslagruimtes zijn daarvoor niet groot genoeg.  Soms nemen we ook wel spullen aan waarvan we vermoeden dat verkopen moeilijk zal worden, maar toch proberen we het één keer.

Alles bij elkaar opgeteld is het een goede dag geweest. Voor herhaling vatbaar en vandaar dat we onze volgende rommelmarkt hopen te houden op zaterdag 25 mei 2019. Vooruitkijken naar die datum zijn we weer al bereid om nog goed bruikbare spullen, die u kwijt wilt, op te halen. Bellen of mailen naar:
Geertje en Wim de Voogd telefoon: 0118-464214
Ko Adriaanse, telefoon: 0118-475850 of 06 39438361, mailen mag ook:
mailadres:
 
Nu rest ons nog om veel mensen te bedanken.  De medewerkers in welke hoedanigheid dan ook. De bezoekers en kopers want ook zonder hen, geen resultaat.  De gevers die ons hun spullen hebben gegund.  Ook die hebben we nodig want zonder hen, geen spullen.
 
De Rommelmarktcommissie is maar wat blij met al die inzet.
 
Met vriendelijke groeten,
De Commissie Rommelmarkten Protestantse Gemeente Oost-Souburg

terug