Privacyreglement Privacyreglement

Privacyreglement
Met ingang van 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. Dit betekent dat dat ook wij moeten handelen naar deze regels. U leest er meer over op de site van de autoriteit persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl). Mocht het nodig zijn dat we u later aanvullend informeren hoe de kerk met uw gegevens omgaat, dan zullen wij dat doen.

terug