Vakature kerkelijk werker

Vakature kerkelijk werker

Vacature kerkelijk werker Pastoraat gemeente Oost-Souburg (0,5 fte)

De Protestantse gemeente te Oost-Souburg zoekt met ingang van 1 oktober 2018 of indien mogelijk eerder een kerkelijk werker Pastoraat voor 20 uur per week.

Wie zijn wij?
De protestantse gemeente te Oost-Souburg (behorend tot de burgerlijke gemeente Vlissingen) is een gemeente waar veel mensen zich verbonden mee kunnen voelen. We vormen een gemeenschap van mensen onderweg. Een los-vast verband. Zoekers, overtuigden, twijfelaars, mensen die iets gevonden hebben en mensen die in de loop van hun leven veel zijn kwijtgeraakt, mensen die weten en mensen die niet-weten. Kenmerkend is dat men elkaar ervaart – in alle verschillen – als een geschenk van God.
We zijn een gemeente van doeners: met veel vrijwilligers wordt een groot aantal activiteiten georganiseerd.

Onze visie:
Samen vieren, samen werken, samen beleven en het elkaar ontmoeten, ook in een informele, gezellige sfeer, spelen een belangrijke rol in ons gemeente-zijn.
Daarbij willen wij kerk van het dorp zijn: in onze beleving is de kerk er niet alleen van en voor de gemeenteleden, maar van iedereen in het dorp.

Wat zoeken wij?
Met betrekking tot de invulling van deze vacature zijn de volgende specifieke punten van belang
* Je hebt een eigen pastorale groep;
* Je gaat deel uitmaken van de kerkenraad als ouderling;
* Wij verwachten een collegiale samenwerking met de andere pastores;
* Je durft je talenten in te zetten voor gemeente-brede activiteiten.

Wij zoeken iemand die:
* Ervaring heeft met pastoraal werk;
* Een afgeronde HBO-opleiding theologie heeft;
* Bereid is voor te gaan in de eredienst en hiertoe de cursus homiletiek en liturgiek heeft gevolgd of bereid is deze te gaan volgen;
* Ingeschreven is in het register van kerkelijk werkers;
* Zich herkent in onze visie en identiteit;
* Oog heeft voor de Zorgzame Kerk (koppeling Pastoraat en Diaconaat).

Tot de werkzaamheden behoren:
* Pastoraat in algemene zin;
* Crisispastoraat;
* Pastorale zorg rond uitvaarten en het voorgaan in diensten (dankdiensten voor het leven);
* Voorgaan in een beperkt aantal vieringen;
* Deelnemen aan diverse activiteiten.

Wij bieden:
* Een dienstverband van 20 uur per week, flexibel in te vullen afgestemd met de collega's;
* Een aanstelling voor een jaar met uitzicht op verlenging;
* Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de landelijke richtlijn van de Protestantse Kerk in Nederland;
* Samenwerking met andere pastores;
* Een prettige werkomgeving met veel actieve en enthousiaste vrijwilligers.

Contact: Reacties kunnen worden ingezonden naar:
Mocht u vragen hebben, of op zoek zijn naar informatie, dan kunt u onze website www.pgos.nl raadplegen of contact opnemen met mevrouw Annemarie Stern, telefoon 0118471438.

Het beleidsplan en een uitgebreide profielschets van onze gemeente zijn digitaal op te vragen via l
We zien uw sollicitatie en C.V. graag uiterlijk op 30 juli 2018 per email tegemoet.

terug