Concept Beleidsplan 2021-2025 Concept Beleidsplan 2021-2025

Als gemeente, onderdeel uitmakend van de Protestantse Kerk Nederland, zijn we min of meer verplicht een beleidsplan te hebben. Ook omdat we een ANBI-instelling zijn is het nodig dat ingezien kan worden wat ons beleid zal zijn voor de komende jaren. Daarnaast is het voor onszelf ook fijn om een aantal richtlijnen te hebben.

Ons huidige beleidsplan, te vinden op onze website, loopt dit jaar ten einde. Om tot een nieuw beleidsplan te komen hebben alle colleges en taakgroepen met elkaar besproken wat we zouden willen in de komende 5 jaar. Dit op basis van een vijftal pijlers; Groene kerk, Veilige kerk, Open kerk, Zorgzame kerk en Vierende kerk. Aan de hand van de vragen waarom, hoe en wat zijn onze doelen geformuleerd.

Met elkaar zijn we tot een conceptbeleidsplan gekomen. Dit plan zouden we graag met onze gemeenteleden willen bespreken. In ons vergaderrooster staat voor 10 februari dan ook een gemeentevergadering gepland. Maar met alle maatregelen rondom het Covid-19 virus is het nog maar de vraag of deze vergadering door zou kunnen gaan.

Daarom is het conceptbeleidsplan op onze website geplaatst. Graag horen we van u wat u ervan vindt. Het beleidsplan is ook op verzoek te ontvangen via de mail of er kan een exemplaar worden opgehaald bij mij.
Tot uiterlijk 11 februari kunt u uw mening geven. Daarna zal het plan eventueel bijgesteld worden en door de kerkenraad officieel worden vastgesteld.
U kunt het conceptbeleidsplan hier downloaden.

Namens de beleidsgroep en kerkenraad,
Maaike Walraven-van der Sloot, scriba.
 
terug