Gemeentebrief rev. Ank Muller Gemeentebrief rev. Ank Muller

Gerechtigheid als missie

Zoals velen van jullie weten ben ik opgeleid in de Anglicaanse Kerk, na de Rooms-Katholieke kerk de grootste kerkelijke gemeenschap wereldwijd. Anglicanen vatten de missie van hun kerk samen in vijf kerntaken: verkondiging, pastoraat, hulp bieden, gerechtigheid bevorderen en duurzaamheid. Vaak wordt daar nog een zesde ‘mark of mission’ aan toegevoegd: vrede stichten.

Als gewijd diaken in de Anglicaanse traditie, vind ik die zes kerntaken een goede leidraad voor mijn werk. Als ik één favoriet mag kiezen is het gerechtigheid. Mensen helpen is mooi, maar mensen recht doen is een grotere uitdaging. Dat heeft te maken met ethiek (waarin ik ooit afstudeerde), politiek, wetten en procedures kennen, belangenbehartiging en waar nodig actievoeren.

Zo praat de Anglicaanse missieorganisatie ‘The Mission to Seafarers’ mee in de Internationale Arbeidsorganisatie van de VN en heeft de Anglicaanse Kerk in Brussel vertegenwoordigers rondlopen bij de EU. De ‘Church of England’ heeft in eigen land gepleit voor fatsoenlijke huisvesting en verhoging van het minimumloon. Een diaken staat daarbij aan de rand van de kerk, met één been in de kerk en het andere stevig in de maatschappij.

Mijn werk in Oost-Souburg heeft zich het afgelopen jaar gedeeltelijk verschoven van pastoraat naar gerechtigheid. Door corona was het moeilijk bij mensen op bezoek te gaan en lang niet alles kan per telefoon. En toen kwamen er andere dingen op mijn pad.

Ik sprak een dakloze meneer die we samen met de mensen van Sta Op Zorg konden overhalen hulp te zoeken en te verhuizen. Met de premier voerde ik een heel ander gesprek, namelijk dat een staatssecretaris niet mag liegen. Vervolgens mocht ik als voorzitter van de huurdersvereniging met l’Escaut meedenken over compensatie voor de marinierskazerne (die gevangenis was NIET ons idee).

Maar verreweg de meeste uren gingen zitten in het behartigen van de belangen van huurders en eigenaren van de volkstuinen aan de Donkereweg, net buiten de bebouwde kom van Oost-Souburg langs de A58. Het gaat om meest oudere mensen die de procedures niet kennen en het slachtoffer dreigden te worden kwaadsprekende politici en overijverige ambtenaren. Daarover volgende keer meer. Om beter beslagen ten ijs te komen doe ik een module bestuursrecht: een feest van herkenning wanneer je met gemeentelijke handhavingsprocedures te maken hebt!

Met enige regelmaat vraagt iemand mij: “Waarom doe je dit eigenlijk? Wat is jouw belang?” En dan probeer ik in twee zinnen samen te vatten wat ik in de eerste vier alinea’s van dit stuk heb uitgelegd. Met van die typisch kerkelijke woorden: ‘missie, diaken, roeping’… Onbegonnen werk natuurlijk.

pastor Ank Muller

terug