wo 13 februari 2019

Gemeentevergadering

Locatie: 
 de Ark
Tijdstip: 
 19:30  - 21:30

Op 13 februari a.s. wordt weer een gemeentevergadering gehouden. Start om 19.30 uur in de Ark. U bent van harte uitgenodigd deze vergadering bij te wonen.  We sluiten op deze avond de actie Kerkbalans af en krijgen dan te horen hoe de actie is verlopen en wat de te verwachten opbrengst zal zijn. We willen ons als kerkgemeente aansluiten bij de “groene kerk”. U krijgt uitleg hierover. Ank Muller, onze nieuwe pastor, zal aanwezig zijn en zich nader voorstellen.

En we willen graag met u van gedachten wisselen over invulling van vacatures in het bijzonder voor ambtsdragers. Misschien hebt u een idee hoe we deze taak nog leuker kunnen maken zodat we gemeenteleden enthousiast kunnen krijgen voor een taak. Daarnaast is er volop mogelijkheid om vragen te stellen of uw mening te geven over onze gemeente.

Wanneer u het naar vindt om ’s avonds over straat te gaan of als het anderszins lastig is voor u om te komen kunt u een berichtje doen naar de scriba, dan wordt voor vervoer gezorgd. We hopen veel van onze gemeenteleden te ontmoeten deze avond.

terug