Activiteiten jaarthema Activiteiten jaarthema
Jaarthema seizoen 2018-2019

Oog in oog
Hoe zien we de ander?
Wie zijn we in onze eigen ogen?
Wat had God voor ogen toen de Levende ons schiep?
Hoe zien we God?
Hoe kijkt God naar onze wereld?
Allemaal vragen die samenhangen met het nieuwe jaarthema: Oog in oog.
Geïnspireerd door een boek van Kick Bras met dezelfde titel. Kick Bras schreef over christelijke mystiek in woord en beeld: een verlangen en streven naar verbondenheid met het goddelijke mysterie. Velen weten niet meer wat te denken en te geloven, maar ontdekken bij zichzelf en anderen wel verlangen naar eenheid en verbondenheid, met zichzelf, met anderen en met God (of welke naam je ook geeft aan dat wat je te boven gaat). En schreef de apostel Paulus daar ook al niet over? ‘Nu kijken we nog in een wazige spiegel, maar straks staan we oog in oog’(1 Korintiërs 13:12)

Activiteiten:

* Oog in oog met omkeerdoeken
Van 8 september tot en met 7 oktober zijn er in de Open Haven omkeerdoeken te zien van beeldend kunstenaar en voormalig docent beeldende vorming Hans van der Waal. Na een studie- en ontmoetingsreis in het Heilige Land in 2013 heeft hij zijn ervaringen van de ontmoetingen met Joden en Palestijnen verwerkt in een negental omkeerdoeken. Zoals hij zelf schrijft: ‘ik noem ze omkeerdoeken. Je kunt ze als het ware ook op hun kop bekijken. Het conflict wordt zo een dialoog, soms een discussie, soms kunnen mensen elkaar daarin niet bereiken, soms verzandt het in onbegrip, maar soms zijn mensen ook met elkaar verbonden.’ We gaan op Oost-Souburg een dialoog aan met deze doeken. Wat roepen ze op? Wat kantelt er bij ons? Hoe gaan wij om met conflictsituaties in onze eigen context?

Er zijn verschillende activiteiten:
– Open Haven, zondag 23 september, 9.30 uur: dienst in het teken van de omkeerdoeken met bijdrage van Hans van der Waal. Voorganger: ds. Eeuwout Klootwijk. Tevens maaltijd van de Heer waarbij we oog in oog komen met elkaar.
– Open Haven, woensdag 26 september, 19.30 uur. Thema-avond: ‘Oog in oog met omkeerdoeken’. Sprekers: Hans en Beppie van der Waal. Leiding: Eeuwout Klootwijk, die een aanstelling heeft bij Kerk en Israël, Dienstenorganisatie Protestantse Kerk, en daarbij nauw samenwerkt met Kerk in Actie.
– Tijdens de hele periode is er op donderdag, vrijdag en zaterdag een openstelling van de Open Haven, van 13.30-16.00 uur, waarbij de omkeerdoeken te zien zijn. Dus van 13-15 september, 20-22 september, 27-29 september, 4-6 oktober. Er zijn toelichtingen op de schilderijen en er is telkens iemand aanwezig.

* kring Oog in oog
We nemen een aantal hoofdstukken uit het boek Oog in Oog van Kick Bras als uitgangspunt voor een 7-tal avonden, geleid door Rianne Steenbeek en Eeuwout Klootwijk. We gaan vooral aan de slag met de volgende thema’s: De ladder, de spiraal, het labyrint, de pelgrimage, de berg op. Allemaal metaforen van de geestelijke weg. De avonden kunnen als één geheel gevolgd worden, of afzonderlijk. Er is telkens een afwisseling van beelden uit de wereld van de kunst, muziekfragmenten, bijbelverhalen en levensverhalen.
Aanmelding vóór vrijdag 22 september 2018
Leiding: Rianne Steenbeek en Eeuwout Klootwijk
Plaats: De Ark
Data en tijd: Dinsdag 2 oktober 2018, dinsdag 6 november, dinsdag 4 december, woensdag 9 januari 2019, dinsdag 5 februari, dinsdag 5 maart, dinsdag 2 april, dinsdag 7 mei.
Van 19.30 uur tot 21.30 uur.

* Kerkdiensten met thema’s Oog in oog
Een aantal keer laten we thema’s uit de kring Oog in Oog door klinken (en zien!) in kerkdiensten. Zoals de thema’s Labyrint en Pelgrimage. Daarnaast kunnen mensen uitgenodigd worden om tijdens de diensten iets te laten zien van hun werk en/of passie, waarbij er een verbinding gemaakt wordt met bijbelverhalen.

* Mystiek in woord en beeld. Thema-avond met Kick Bras
Kick Bras, emeritus predikant van de Protestantse Kerk en onderzoeker aan het Titus Brandsma Instituut te Nijmegen (studie van spiritualiteit) houdt een lezing over zijn boek Oog in oog. Christelijke mystiek in woord en beeld, met tal van beelden.
Een avond voor de gehele gemeente en daarbuiten, Souburg-breed.
Inlichtingen: Rianne Steenbeek en Eeuwout Klootwijk
Plaats: Open Haven
Datum en tijd: donderdag 15 november 2018, van 19.30-21.30 uur

* Groothuisbezoeken
Ook de groothuisbezoeken staan in het teken van het jaarthema. Het gaat daarbij om ‘zien en gezien worden’. Periode maart/april 2019. ‘s Middags en ‘s avonds. Uitnodigingen volgen.

* Kruisweg in de veertigdagentijd/kruisweg met moderne beelden
Het idee is om met gemeenteleden een kruisweg met moderne beelden te maken. Dat moet nog uitgewerkt worden. Wie mee wil denken, kan zich melden.
Inlichtingen: Rianne Steenbeek en Eeuwout Klootwijk

* Filmhuis Oog in oog
Op iedere derde dinsdag is er een filmhuis, waarbij films (soms documentaire films) vertoond worden die samen hangen met het jaarthema Oog in oog.
Plaats: De Ark Inlichtingen: Cees Havermans,
Data en tijd: dinsdag 16 oktober, dinsdag 20 november, dinsdag 22 januari, dinsdag 19 februari, dinsdag 19 maart, dinsdag 16 april en dinsdag 21 mei 2019. Van 19.30 uur-22.00 uur.

* Huiskamerkring jonge ouders
Ontmoeting tussen ouders met van kinderen tot 12 jaar in huiskamerkring. Gesprekken over opvoeding en geloofsopvoeding.
Contactpersoon: Eeuwout Klootwijk
Plaats: bij ouders thuis, meestal bij Ellen en Robert Jentink, Kroonjuweel 23
Data en tijd: woensdagavond 3 oktober, donderdagavond 29 november, dinsdagavond 29 januari, donderdagavond 4 april, evt. woensdagavond 5 juni

* Gespreksgroep De ontmoeting
Sinds kort zijn we met zo'n tien gemeenteleden een groep gestart: ‘De Ontmoeting’.
We komen tweemaandelijks bij elkaar om op verschillende manieren over actuele thema's van gedachten te wisselen. Ons doel is vooral om elkaar te ontmoeten, dit omdat het niet meer vanzelfsprekend is om elkaar tijdens de wekelijkse kerkdiensten tegen te komen.
We willen met elkaar uitwisselen hoe we denken over de rol van de kerk anno 2018, hoe zien we de toekomst? En vooral: wat kunnen wij doen? Doelgroep is 30-55 jarigen maar we rekken de grenzen graag een beetje op dus ben je jonger of ouder of misschien geen lid van de kerk en spreekt deze groep jou aan, dan willen we jou graag ontmoeten.
'De ontmoeting' - wie, wat, waar en wanneer:
• tweemaandelijkse ontmoetingen rondom een thema/vraag;
• leeftijdsgroep plusminus 30-55 jaar;
• op diverse locaties: Ark, (kerk-)tuin, aan het Veerse Meer, op het strand..;
• eventueel in combinatie met een maaltijd (ieder neemt iets mee);
• tijdstip, thema en activiteit spreken we met elkaar af, het is geen probleem als je er een keer er niet bij kunt zijn;
• Eerste ontmoeting: zondag 2 september 18.00 – 19.30 uur, picknick in de kerktuin. (Ook kinderen zijn hierbij van harte welkom!). Volgende keer: zondag 4 november.
• Alle volgende bijeenkomsten worden via datumprikker gepland.
Voor meer informatie en/of aanmelden, mail naar:
We hopen ook jou te ontmoeten!

* Vrouwengesprekskring:
Gesprekken over verschillende thema’s die ons raken. Informatie: mw. M. Lokker, tel. 463032 Email:
Plaats: De Ark
Data en tijd: elke derde woensdag in de maand. Van september tot mei
Tijd: 14.30-16.30 uur

* Poëziekring (wegens succes vol) Coördinator: Jan Hoftijzer,

*Kloosterweekend bij de Norbertijnen in Heeswijk-Dinther
Dit weekend eind september is al volgeboekt. Wie interesse heeft voor kloosterweekenden kan zich wel alvast aanmelden voor het volgende seizoen.
Aanmelding: Eeuwout Klootwijk
Voor alle informatie over het jaarthema: Rianne Steenbeek, kerkelijk werker, tel. 470031, e-mail Eeuwout Klootwijk, predikant, tel. 853483, e-mail
terug